De Redwood

De Amerikanen mogen graag benadrukken dat in hun land alles groter en beter is. In elk geval zijn de hoogste, grootste en oudst bekende bomen op aarde in de Verenigde Staten te vinden. Sterker nog, ze staan alle drie zelfs in ťťn staat, CaliforniŽ. In de kuststrook tussen Big Sur (halverwege Los Angeles en St. Francisco) tot juist in zuidelijk Oregon, groeien in een zone van 800 km lengte en enkele tientallen kilometers breedte de fameuze bossen met Coast Redwood, Sequoia sempervirens, de hoogste bomen op onze aardbol. Ze groeien nooit meer dan 60 km van de Pacifische kust. Een verklaring daarvoor is dat ze afhankelijk zijn van het relatief koele en vochtige kustklimaat met zijn frequente mist, die de zomerdroogte tempert. Verder landinwaarts zijn de zomertemperaturen veel hoger en is de luchtvochtigheid veel lager. De Redwoods (een goede Nederlandse naam is er niet: je kunt eventueel spreken over Kust - Sequoia's) groeien in dichte, extreem imposante wouden. Met name in het noordelijk deel van het verspreidingsgebied zijn deze bossen sprookjesachtig door de weelderige varenbegroeing. De hoogste Redwoods bereiken een hoogte van meer dan 100 meter. 

Nieuwe hoogste boom ontdekt! 
In juli en augustus 2006 hebben de bos- en bomen-experts Chris Atkins, Michael Taylor, Steve Sillet en Robert van Pelt drie nieuwe recordbomen ontdekt en opgemeten op een afgelegen plaats in het Redwood National Park in noord-west CaliforniŽ. Alledrie zijn hoger dan de tot nu toe bekende hoogste boom op aarde, de Statosphere Giant. Het hoogste exemplaar is 115.55 meter hoog en heeft de naam Hyperion gekregen. De andere hoge exemplaren, 114.34 en 113.11 m hoog, worden "Helios" (de Griekse Zonnegod) en Icarus genoemd.  
De metingen zijn gedaan met hulp van geavanceerde laser- en meetapparatuur gebaseerd op de driehoeksmeetkunde en vervolgens door klimmen met een loodlijn bevestigd.  
Zie
http://www.uark.edu/misc/ents/bigtree/new_worlds_tallest.htm en http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/archive/2006/09/07/TREE.TMP

Het hoogst bekende exemplaar tot 7 juli 2006 was ontdekt door Chris Atkins in 2000 in Rockefeller Forest in het Humboldt Redwoods State Park en kreeg de toepasselijke naam Stratosphere Giant.  In 2004 was hij 112.83 m hoog. Hij groeit nog steeds: in 2002 mat hij 112.56 m en in augustus 2000 112.34 m. De metingen zijn met behulp van laserapparatuur en klimmen gedaan door Steve Sillet, expert in bosecologie en het meten van bomen. 
Er zijn momenteel 8 exemplaren bekend van 112 m en hoger (stand van zaken oktober 2006), 15 van meer dan 110 m en minstens 162 van meer dan 105 m hoogte. 
In het Humboldt Redwoods State Park staan veel extreem hoge exemplaren.
De nieuw ontdekte recordbomen in Redwood National Park staan op een steile helling in een ravijn boven een riviertje. Tot dusverre waren alle echt hoge Sequoia's gevonden op vlakke terreinen. Men denkt dat er nog meer zeer hoge onontdekte redwoods zullen zijn. 

Oorspronkelijk besloegen de Redwood oerwouden een oppervlakte van ongeveer 800.000 hectare. Eind negentiende en begin twintigste eeuw zijn grote oppervlaktes hiervan gekapt: deze boomsoort levert een uitstekende, lichte maar zeer duurzame houtsoort op. Gelukkig zijn in de loop van de twintigste eeuw steeds meer Redwoodbossen beschermd in reservaten. Dit zijn meerdere Staatsparken en het Redwood National Park. In totaal is er 33.600 hectare oerwoud over, grotendeels in deze reservaten gelegen. Daarnaast is er zo'n 400.000 hectare commercieel geŽxploiteerd bos binnen het oorspronkelijke Redwood-gebied.


                                                      foto Robert van Pelt

De Del Norte Titan is het meest volumineuze exemplaar onder de Coast Redwoods. Hij staat in de overstromingsvlakte van Mill Creek in het Jedediah Smith Nature Reserve, vrij noordelijk in CaliorniŽ. Hier ontdekten Michael Taylor en Steve Sillet hem bij toeval op 11 mei 1998 tijdens een lange dag van onderzoek in dit park, tesamen met meerdere andere uitzonderlijke giganten. Dit stukje bos nabij Mill Creek wordt nu de "Grove of Titans" genoemd. Hier staan drie van de in houtvolume grootste Coast Redwoods ter wereld bij elkaar: de eerste, derde en zesde. De Del Norte Titan heeft een hoogte van 93,6 m en een stamomtrek op borsthoogte van 22,7 m. Het totale houtvolume bedraagt 1045 m3 en wordt slechts overtroffen door 14 of 15 nog dikkere exemplaren van zijn verwant de Sequoiadendron giganteum ofwel Mammoetboom, die enkele honderden kilometers naar het zuidoosten in CaliforniŽ groeien op de hellingen van de Sierra nevada.

Een foto van een ander reusachtig exemplaar in de Grove of Titans, genaamd Screaming Titans.  Hierop komt de gigantische afmeting van dergelijke Sequoias goed tot zijn recht. De leeftijd van deze exemplaren is niet bekend, maar wordt geschat op ongeveer 1500 jaar. De hoogste leeftijd die bij een Sequoia sempervirens is gevonden, is 2200 jaar, geteld aan de stomp van een omgehakte boom. De kolomvormige stammen maken een eenvoudige indruk, maar hogerop hebben veel oudere Sequoia's kronen met een zeer complexe architectuur. Bij de Del Norte Titan rijzen vanaf 32 meter verschillende substammen, ook reÔteraties genoemd. Dit zijn geen takken, maar onafhankelijke verticale stammen. Typisch voor Redwoods is ook dat deze soort veel fusies vormt tussen takken onderling en stam en takken. Hierdoor ontstaan vaak zeer sterke constructies. In de kronen zijn vaak grote tapijten van mossen en varens te vinden. 

Meer informatie en talrijke foto's van de Grove of Titans en andere locaties met reusachtige Coast Redwoods zijn te vinden op de website van Mario Vaden: http://www.mdvaden.com:80/grove_of_titans.shtml .

Fraaie foto's van Redwoods en deze interessante fenomenen hoog in hun kronen zijn te zien op de Thomas B. Dunklin Gallery website. Een boek over de niet aflatende strijd van een dappere vrouw tegen de kap van Redwoods is Luna's Erfenis van Julia Butterfly Hill. (2001). - Een vrouw, een boom en hun strijd. The House of Books, Vianen.

http://www.sempervirens.org/sequoiasemp.htm

 

Home NL versie------Inhoud van deze website------Mammoetboom------Hoge bomen------Home English version